บัญชาเงินด่วน

บัญชาเงินด่วน

อายุ
ไม่กำหนด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด

บัญชาเงินด่วนคืออะไร

ในปี 2566 สถาบันทางการเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ได้มีการออกสินเชื่อเงินสดมาสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินของแต่ละสาขาอาชีพที่ต้องการเงินสดมาช่วยในการต่อยอดธุรกิจหรือใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน บัญชาเงินด่วนเป็นอีกสินเชื่อเงินด่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทและมีคนต้องการขอสินเชื่อเงินด่วนเพิ่มขึ้นในปี 2023 ซึ่งบัญชาเงินด่วนคือสินเชื่อที่ให้มีการปล่อยให้กู้เงินถูกกฎหมายของบริษัท เอเอ็มอี เอ็กซ์เพรส มันนี่ จำกัด ที่เป็นการให้สินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมายกับผู้ที่ต้องการเงินด่วนเพื่อมาใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งการสมัครสินเชื่อบัญชาเงินด่วนสามารถที่จะสมัครผ่านทางระบบออนไลน์หรือจะสมัครที่สาขาของบัญชาเงินด่วนโดยตรง

ก็ได้ ซึ่งจุดเด่นของสินเชื่อบัญชาเงินด่วนคือเป็นการปล่อยกู้เงินด่วนทันใจที่มีการอนุมัติง่ายและไม่เช็คเครดิตบูโรและสามารถที่จะอนุมัติเงินวงสุดได้ถึง 50,000 บาท

สมัครสินเชื่อบัญชาเงินด่วนใช้เอกสารอะไรบ้าง

สินเชื่อบัญชาเงินด่วนคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 20-57 ปีและมีรายได้อย่างน้อย 10,000 บาท ขึ้นไป โดยผู้ที่กู้เงินด่วนของสินเชื่อบัญชาเงินด่วนจะต้องมีอายุงานอย่างน้อย 1 ปีโดยจะต้องเป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทธปราการเท่านั้นจึงจะสามารถที่ขอใช้บริการสินเชื่อบัญชาเงินด่วนได้ ซึ่งเอกสารที่จะต้องใช้ในกา

สมัครสินเชื่อบัญชาเงินด่วนคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชาน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ต่างๆเช่นสลิปเงินเดือนในเดือนล่าสุดหรือใบรับรองเงินเดือน และบัญชีธนาคารที่มีการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนหรือถ้าลูกค้าที่มีบัตรเครดิตและต้องการสมัครสินเชื่อบัญชาเงินด่วนใช้เอกสารใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตสองเดือนล่าสุดมาประกอบการขอสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วของบัญชาเงินด่วนก็ได้

บัญชาเงินด่วนคิดคำนวณดอกเบี้ยอย่างไร

หลังจากที่ลูกค้าผ่านการอนุมัติเงินด่วนออนไลน์ของสินเชื่อบัญชาเงินด่วนแล้ว ลูกค้าสามารถที่จะรับเงินสดโอนเข้าบัญชีที่ได้ได้มีการยื่นไว้ในขั้นตอนการสมัครได้เลยทันที โดยการผ่อนชำระสินเชื่อบัญชาเงินด่วนออนไลน์ลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 36 เดือน และจะมีการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่ 36 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยจะมีการคิดค่าทวงถามกรณีที่มีการการผ่อนชำระสินเชื่อบัญชาเงินด่วนล่าช้าครั้งละ 80 บาท ซึ่งถ้าหากลูกค้ามีข้อสงสัยและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของบัญชาเงินด่วนหรือจะติดต่อพูดคุยตามช่องทางติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์บริษัท เอเอ็มอี เอ็กซ์เพรส มันนี่ จำกัด หมายเลข 02 5125636 หรือ 061 7828246 ได้ในเวลาทำการปกติ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

อายุ
20-60 ปี
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่เกิน 16% ต่อปี
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาทต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่เกิน 16% ต่อปี
ผ่อนชำระคืน
สูงสุด 4-12 เดือน
Scroll to Top