ช้างไทยเงินกู้

ช้างไทยเงินกู้

อายุ
25-50 ปี
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาทต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 100,000 บาท
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่เกิน 36% ต่อปี
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด

ช้างไทยเงินกู้ผู้ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมายเพื่อคนไทย

เงินกู้ช้างไทย คือผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินของบริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด ที่ให้บริการสินเชื่อเงินด่วนแก่ประชาชนทั่วไปโดยเป็นบริษัทพิโกเงินด่วนที่ได้รับใบอนุญาติประกอบธุรกิจการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นการให้กู้เงินด่วนถูกกฎหมายที่มีขั้นตอนตั้งแต่การทำสัญญาการคิดอัตราดอกเบี้ยรวมไปถึงการกระบวนการทวงหนี้ที่อยู่ภายใต้การกำหนดของกฎหมายทั้งสิ้น ปัจจุบันช้างไทยเงินกู้ให้บริการสินเชื่อช้างไทยอยู่ 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ที่มีทั้งการจำนำทะเบียนรถและเพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์มือสอง สินเชื่อบุคคลช้างไทยเงินกู้สำหรับ

พนักงานบริษัทข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สินเชื่อโฉนดที่ดินสำหรับผู้มีที่ดินแล้วต้องการเปลี่ยนเป็นเงิน และหากผ่อนชำระช้างไทยเงินกู้ครบ 6 เดือนแล้วไม่มีประวัติชำระล่าช้าจะสามารถกู้เงินต้นที่ผ่อนมาแล้วคืนได้

รายละเอียดของสินเชื่อบุคคลช้างไทยเงินกู้

ช้างไทยเงินด่วน เป็นผู้ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมายที่ให้บริการสินเชื่อบุคคลสำหรับพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ, พนักงานโรงงานในโรงงานหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ถ้าเป็นพิโกไฟแนนซ์ก็จะให้วงเงินอนุมัติสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 36% ต่อปี ถ้าเป็นช้าง

ไทยเงินกู้พิโกพลัสก็จะให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาท คิดดอกเบี้ยสำหรับ 50,000 บาทแรกที่อัตรา 36% ต่อปีส่วนที่เหลือจะคิดอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี การผ่อนชำระได้นานสุด 24 เดือน สินเชื่อบุคคลช้างไทยเงินกู้ทั้งสองประเภทต้องใช้คนค้ำประกัน 1 คนที่ไม่เป็นญาติที่น้องหรือสามีภรรยาและใช้สมุดบัญชีเงินเดือนนำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน หากขอสินเชื่อจากช้างไทยเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาทจะไม่มีการเช็คเครดิตบูโรแต่ถ้าวงเงินเกิน 30,000 บาทต้องเช็คเครดิตบูโรและอยู่ในสถานะปกติจึงจะขอยื่นกู้ได้

ต้องมีคุณสมบัติและใช้เอกสารอะไรในการสมัครสินเชื่อช้างไทยเงินกู้

ผู้สมัครสินเชื่อช้างไทยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ เป็นพนักงานรายเดือนที่มีอายุ 25-50 ปี มีอายุงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไปและผู้ขอสินเชื่อช้างไทยต้องมีรายได้สุทธิต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป มีที่อยู่หรือที่ทำงานในกรุงเทพฯ สมุทรสาครหรือสงขลา รับค่าจ้างเข้าบัญชีธ.กสิกรไทย, กรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรี, ไทยพาณิชย์และทหารไทยธนชาตเท่านั้น ส่วนเอกสารที่ใช้สำหรับสมัครช้างไทยเงินกู้ก็ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน, สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงานรวมไปถึงสเตทเมนท์บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เมื่อสมัครช้างไทยเงินกู้และยื่นเอกสารครบหมดแล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณาและแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อภายใน 7 วันทำการ หากสนใจเงินกู้ด่วนรายเดือนของช้างไทยเงินกู้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้เลย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

อายุ
20-60 ปี
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่เกิน 16% ต่อปี
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาทต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่เกิน 16% ต่อปี
ผ่อนชำระคืน
สูงสุด 4-12 เดือน
Scroll to Top