Offer Categories: เงินกู้นอกระบบ

อายุ
20-70 ปี
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 500,000 บาท
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด

อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับการยืมเงินกู้นอกระบบคืออะไร?

สำหรับหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับการกู้เงินกู้นอกระบบนั้นคืออะไร และทำไมการกู้
เงินด่วนนอกระบบถึงมีอันตรายมากขนาดนี้ สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าสินเชื่อนอกระบบคืออะไร? ขอบอกว่าเงินกู้นอกระบบนั้นก็คือการยืมจากผู้ที่ให้ยืมเงินเป็นแหล่งเงินทุนนอกระบบหรือผู้ที่ให้กู้ยืมเงินนั้นอยู่นอกระบบที่ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้คนส่วนมากเรียกว่าเงินด่วนนอกระบบนั่นเองสิ่งที่น่ากลัวมากก็คือการคิดดอกเบี้ยรายวันโดยการคิดอัตราดอกเบี้ยสูงจนเกินไปทำให้ผู้ที่ขอเงินด่วนนอกระบบไม่สามารถจะนำเงินมาชำระเงินคืนได้ทั้งเงินต้นและเงินดอกนั่นเป็นเพราะว่าการปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ระยะเวลาในการชำระเงินออนไลน์สั้นมากจึงทำให้ผู้ขอกู้หลายคนทนแบกดอกเบี้ยที่จ่ายไม่ไหวเพราะการคิดดอกเบี้ยรายวันแบบทบต้นทบ

ดอกนั้นทำให้ดอกเบ่งบานยิ่งกว่าดอกโลหิตแห่งหัวใจหรือดอกหทัยหยาดทิพย์ (Bleeding Heart) สำหรับปี 2566 นี้แนะนำหลีกให้ไกลจากผู้ให้บริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงหรือเงินกู้นอกระบบเพราะจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากการทวงถามหนี้โหดได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงในการใช้บริการเงินกู้นอกระบบปี 2023/2566

ถ้าหากคุณต้องการจะหาเงินกู้นอกระบบหรือต้องการจะกู้เงินนอกระบบเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องขอยืม
เงินกู้นอกระบบเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในยามที่เงินขาดมือแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คุณหลีกเลี่ยง และให้ไปหาแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายหรือแหล่งเงินทุนที่ไม่ใช่เงินทุนนอกระบบดีไหม?ให้ไปหาแหล่งเงินทุนที่มีดีมีความน่าเชื่อถือและการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำแบบรายปีหรือรายเดือนเพราะถ้าคุณใช้บริการเงินกู้นอกระบบเสี่ยงหลายเรื่องมาก เช่น ดอกเบี้ยสูง, ดอกเบี้ยลอยตัว และยังไม่มีสัญญาที่ชัดเจนอีกด้วยสินเชื่อนอกระบบ
ไม่เคยปราณีใครปล่อยเงินกู้และก็ทำสัญญายืมเงินนอกระบบแบบไม่

ชัดเจน และให้ระวังให้มากในการยืมเงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบนั้นไม่ว่าจะขอเงินกู้นอกระบบแบบไหนก็ตามสิ่งที่ห้ามทำคืออย่าลงลายมือชื่อลงในกระดาษเปล่าเด็ดขาดเพราะการปล่อยเงินกู้หรือเงินนอกระบบนั้นมีความโหดร้ายเกินกว่าที่คิด และอย่าเอาโฉนดไปให้เจ้าหนี้ถือไว้เป็นประกันโดยเด็ดขาด

หลังจากทำสัญญากับเงินกู้นอกระบบไปแล้วควรปฏิบัติตัวในการชำระเงินให้ถูกต้อง

หลังจากที่ได้ทำการกู้ยืมเงินนอกระบบหรือสินเชื่อนอกระบบมาเรียบร้อยแล้วควรชำระเงินให้ตรงตามสัญญายืมเงินนอกระบบในปี 2023/2566 เพื่อจะได้จ่ายเงินกู้ด่วนหรือเงินกู้นอกระบบให้หมดเร็ว ๆ เพราะเป็นวิธีที่จะจะทำให้คุณหนีห่างจากหนี้นอกระบบได้เร็วที่สุดอย่าปล่อยเงินกู้มารบกวนจิตใจอีกต่อไปเลย ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดี และต้องจ่ายนี้เงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีเท่านั้นเพื่อจะได้มีหลักฐานไว้อ้างยันกับผู้ปล่อยกู้ และให้เก็บฐานไว้ว่าคุณได้ทำการโอนเงินชำระเงินด่วนนอกระบบเรียบร้อยแล้ว หลังจากการชำระเงินคืนให้กับแหล่งเงินทุนนอกระบบแล้วคุณควรต้องไปขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือที่มีข้อความของผู้ให้กู้เขียนไว้ว่าคุณได้ชำระเงินกู้นอกระบบที่กู้มาแล้วทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ตาม และต้องมีลายเซ็นของผู้ให้บริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงกำกับไว้บนใบเสร็จเงินกู้ด่วนอย่างชัดเจน 

Scroll to Top