Offer Categories: กู้ยืมเงินนอกระบบ

อายุ
ไม่กำหนด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด
อายุ
20-60 ปี
รายได้ต่อเดือน
10,000 บาทต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระคืน
24 เดือน
อายุ
20-65 ปี
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด
อายุ
25-50 ปี
รายได้ต่อเดือน
15,000 บาทต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 100,000 บาท
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่เกิน 36% ต่อปี
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่จำกัดวงเงิน
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่เกิน 24% ต่อปี
ผ่อนชำระคืน
สูงสุด 4 เดือน 30 วัน
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 50,000 บาท
ดอกเบี้ยรายได้
1.65% ต่อเดือน
ผ่อนชำระคืน
4-24 เดือน
อายุ
20 ปีขึ้นไป
รายได้ต่อเดือน
30,000 บาทต่อเดือน
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด
อายุ
20-70 ปี
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 500,000 บาท
ดอกเบี้ยรายได้
ไม่กำหนด
ผ่อนชำระคืน
ไม่กำหนด

กู้ยืมเงินนอกระบบคืออะไร? มีอันตรายไหม?

กู้ยืมนอกระบบมีอันตรายไหม? สำหรับการกู้ยืมเงินนอกระบบคืออะไร? คือการยืมเงินจากแหล่งบริการหรือผู้ที่ให้กู้ยืมที่อยู่นอกระบบซึ่งไม่ได้เป็นสถาบันการเงินและก็ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังนั่นเอง หรือบางทีคุณเองก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนให้ยืมเงินด่วนทันใจนอกระบบนั้นเป็นใคร เพราะการให้กู้ยืมเงินนอกระบบออนไลน์ส่วนมากจะปิดบังที่อยู่ไม่ให้ใครรู้ว่าอยู่ที่ได้ ดังนั้นการยืมเงินด่วนนอกระบบออนไลน์นั้นมีอันตรายเพราะเป็นแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนและส่วนมากผู้ปล่อยเงินนอกระบบนั้นอาจจะพัวพันกับการฟอกเงินและการทำผิดกฎหมายหลาย ๆ อย่างที่ผู้ต้องการเงินด่วนนั้นรู้ไม่ทันซึ่งก็จะนำอันตรายตามมา และการกู้ยืมเงินนอกระบบถ้าคุณยืมไปแล้วจะต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวันหรืออาจจะมีการ

คิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไปจนคนแบกภาระหนี้ไม่ไหวเพราะจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็จ่ายไม่หมดสักทีเพราะดอกเบี้ยเบ่งบานแบบทบต้นทบดอก และสิ่งนี้จะทำให้คุณตกอยู่ในอันตรายและเสี่ยงมากที่คุณอาจจะถูกทวงหนี้โหดเพราะในสัญญายืมเงินนอกระบบอาจจะไม่ความชัดเจนเลย

กู้ยืมเงินนอกระบบจะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

สำหรับการกู้เงินนอกระบบหรือการขอกู้ยืมเงินนอกระบบจะต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานอะไรบ้าง? เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นายทุนที่ให้บริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงเอาเปรียบจนเกินไปนั้น ก่อนที่คุณจะตกลงทำสัญญายืมเงินนอกระบบหรือจะทำการกู้เงินนอกระบบและถึงแม้ว่าคุณจะต้องการเงินด่วนมากแค่ไหนก็ตามการทำสัญญายืมเงินนอกระบบนั้น คุณรู้ไหมว่าถ้าหากคุณขอกู้เงินนอกระบบหรือการกู้เงินด่วนนอกระบบออนไลน์จำนวนเกินกว่า 50 บาทขึ้นไปต้องทำหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือสัญญายืมเงินนอกระบบไว้ให้ซึ่งกันและกันเพื่อจะได้ใช้หลักฐานในการฟ้องร้องหรือการบังคับคดีในการกู้ยืมเงินนอกระบบ
หรือแม้แต่ข้อความแสดงว่าคุณได้กู้ยืมเงินนอกระบบจำนวนเท่าใด และระยะเวลาให้ใช้เงินคืนเมื่อไหร่ และที่สำคัญต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ขอกู้เงิน และบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงพร้อมกับลายเซ็นอย่างชัดเจนทั้งคนกู้และคนปล่อยให้กู้เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจมีตามมาในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญากู้และจะต้องทำสัญญาเงินกู้และทำตามกำหนด และคุณรู้ไหมว่าอายุความของกฎหมายที่กำหนดไว้สามารถฟ้องร้องได้ภายใน 10 ปีเท่านั้นโดยนับแต่วันทำสัญญายืมเงินนอกระบบจนครบกำหนดวันชำระคืน

กู้ยืมเงินนอกระบบสิ่งที่ต้องรู้และควรระวังเงินด่วนนอกระบบ

สิ่งที่ต้องรู้และควรระวังให้มากในการยืมเงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบนั้นไม่ว่าจะกู้ยืมเงินนอกระบบแบบไหนก็ตามสิ่งที่ไม่ต้องทำ คืออย่าลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าโดยเด็ดขาดเพราะการขอเงินด่วนนอกระบบทางออนไลน์อาจจะโหดร้ายเกินกว่าที่คิดไว้หลายพันเท่า และอย่าได้นำโฉนดไปให้เจ้าหนี้ถือไว้เป็นประกัน และสิ่งสำคัญคุณจะต้องตรวจนับเงินให้ถูกต้องครบตามสัญญายืมเงินนอกระบบและไม่ต้องให้เจ้าของเงินที่คุณกู้ยืมเงินนอกระบบนั้นให้เงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีแต่อย่างใดเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเองให้รับเงินกู้เป็นเงินสดด้วยตัวคุณเองดีที่สุด และถ้าคุณใช้บริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงให้คุณเขียนจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือกำกับไว้ให้ชัดเจนตัวอย่างเช่น จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อป้องกันการขีดฆ่าหรือการแต่งเติมตัวเลข และถ้าหากคุณต้องการเงินด่วนจะด่วนคือการป้องกันซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตามมานั่นเองจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีสัญญายืมเงินนอกระบบถือไว้คนละฉบับต้องทำสัญญาไว้ 2 ฉบับ และเก็บไว้คนละฉบับทั้งผู้ปล่อยเงินกู้และผู้ขอกู้เงินด่วนนอกระบบ และสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการกู้ยืมเงินนอกระบบหรือไม่ใช่เงินกู้นอกระบบก็ตามจะต้องมีพยานฝ่ายผู้กู้ลงลายมือชื่อเป็นพยาน 1 คน เพื่อจะช่วยให้ผู้กู้ยืมนอกระบบและผู้ปล่อยกู้นอกระบบสบายใจทั้งสองฝ่าย

กู้ยืมเงินนอกระบบหรือในระบบก็ตามควรปฏิบัติการชำระเงินให้ถูกต้อง

หลายคนที่กู้ยืมนอกระบบหรือเงินในระบบก็ตามควรปฏิบัติตัวในการชำระเงินให้ถูกต้องตรงตามสัญญายืมเงินนอกระบบหรือไม่ใช่เงินนอกระบบก็ต้องปฏิบัติในเรื่องการชำระการกู้ยืมเงินนอกระบบให้ตรงเวลาเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย สำหรับผู้ที่ได้กู้ยืมนอกระบบไปแล้วควรจะนำเงินชำระให้ตรงเวลาหรือถ้าหาไม่ได้จริง ๆ ก็จ่ายบางส่วนให้ผู้ปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบและจะต้องมีหลักฐานในการชำระเงินเก็บหลักฐานไว้เพื่อการอ้างยันกับผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบว่าคุณได้ชำระเงินไปแล้วเท่าไหร่ สำหรับการชำระค่างวดนั้นควรโอนเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีให้ผู้ปล่อยกู้เพื่อจะได้มีหลักฐานเก็บไว้ว่าคุณได้ทำการโอนมาชำระเงินกู้ให้เรียบร้อยแล้วตามจำนวนที่ระบุไว้อย่างชัดเจนและสิ่งที่ผู้กู้ควรกระทำ

เมื่อทำการชำระเงินคืนให้กับแหล่งเงินทุนนอกระบบไปแล้ว คือจะต้องไปรับใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือที่มีข้อความว่าผู้กู้ได้ชำระเงินที่กู้มาแล้วทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนและจะต้องมีลายเซ็นของบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงกำกับไว้บนใบเสร็จอย่างชัดเจนอีกด้วย ถ้าทำสัญญาการกู้ยืมเงินนอกระบบไว้ถูกต้องทั้งสองฝ่ายก็จะสบายใจเพราะไม่มีใครคิดโกงกันปัญหาทางการเงินก็จะไม่ตามมาเช่นกัน

Scroll to Top